IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

Wersja użytkowa programu DRUKI IPS Profesjonalne jest już dostępna.
Więcej informacji

 • 21 maja 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VIU-D(1)(e-dek), VIU-R(2)(e-dek), VIN-R(2)(e-dek) i CIT-CFC(1)(e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 18 maja 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VIN-D(1)(e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 5 marca 2015 r. Zaktualizowano tablicę wyboru urzędów skarbowych. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.
 • 2 lutego 2015 r. Od dzisiaj uwagi, sugestie, zapytania dotyczące programów IPS można zgłaszać także za pomocą forum. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji.
 • 5 stycznia 2015 r. W programie DRUKI IPS standard dodano możliwość pracy z bazą danych SQLite lub MySQL.
 • 5 stycznia 2015 r. Pojawiła się wersja użytkowa programu DRUKI IPS Profesjonalne. Program działa pod systemami Windows XP i nowszymi.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy Urząd skarbowy: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-D, PIT-40, VAT-REF, VAP-1, VAP-R, VAP-Z, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT-CFC, ORD-IN, ZZKP;
 • z grupy Agencje Rolne: W-1/04, W-1.1/04, W-1.2/04;



Nowości:

 • 22-05-2015 - Nowy: ZUS Rp-13(5) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: CIT-CFC(1)(e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: MSiG-M1(2015) Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: MS-UIP(3) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Ministerstwo Sprawiedliwości.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIN-R(2)(e-dek) Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania vat (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIN-R cz. B.1.(2) Załącznik do VIN-R(2), dane identyfikacyjne (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIN-R cz. B.3.(2) Załącznik do VIN-R(2), dane kontaktowe (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIN-R cz. B.5.(2) Załącznik do VIN-R(2), indywidualne numery identyfikacyjne VAT (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIU-D(1)(e-dek) Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury unijnej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIU-D cz. C.2.(1) Załącznik do VIU-D(1), świadczenie usług dokonane z siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIU-D cz. C.3.(1) Załącznik do VIU-D(1), świadczenie usług dokonane ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się poza państwem członkowskim identyfikacji (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIU-R(2)(e-dek) Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania vat (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIU-R cz. B.1.(2) Załącznik do VIU-R(2), dane identyfikacyjne (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIU-R cz. B.2.(2) Załącznik do VIU-R(2), dane kontaktowe (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIU-R cz. B.4.(2) Załącznik do VIU-R(2), stałe miejsca prowadzenia działalności gosp. w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIU-R cz. B.5.(2) Załącznik do VIU-R(2), część B.5 - numery identyfikacyjne VAT (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Nowy: VIU-R cz. B.6.(2) Załącznik do VIU-R(2), część B.6 - indywidualne numery identyfikacyjne VAT (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 21-05-2015 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2012): Dostosowano do współpracy w zestawie z CIT-CFC(1)(e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 18-05-2015 - Nowy: VIN-D(1)(e-dek) Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury nieunijnej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 18-05-2015 - Nowy: VIN-D cz. C.2.(1) Załącznik do VIN-D(1), świadczenie usług na terytorium Unii Europejskiej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 06-05-2015 - Nowy: PePo(3)(PP S.A. nr 88) Pełnomocnictwo pocztowe.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 06-05-2015 - Nowy: OŚ-MAJ K(2015) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-04-2015 - Nowy: UZL(5) Umowa zlecenia.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje UZL, UZLO i UZLR.
 • 29-04-2015 - Nowy: UZLO(1) Umowa zlecenia - oświadczenie zleceniobiorcy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje UZL, UZLO i UZLR.
 • 29-04-2015 - Nowy: ZUS Z-12(10) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 24-04-2015 - Nowy: PP S.A. nr 24(3) Potwierdzenie odbioru (do nadruku na oryginale).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-04-2015 - Nowy: PP S.A. nr 42(2) Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością (PP S.A. nr 42) (do nadruku na oryginale).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie


Twoje zakupy:
Koszyk 



Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84
     25 633-12-85
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl



Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne