IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

Trwają prace nad nowym programem zawierającym kartoteki. Więcej informacji na blogu Autora.

 • 26 sierpnia 2015 r. Zaktualizowano Księgę VAT. Prosimy o pobranie instalatora programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
 • 5 sierpnia 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-7(15)(e-dek), VAT-8(6)(e-dek), VAT-9M(4)(e-dek), VAT-28(1)(e-dek) i PIT-CFC(1)(e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 17 lipca 2015 r. W PCC-3/A(2)(od 2014) dodano możliwość wysyłki elektronicznej bez podpisu kwalifikowanego dla osoby fizycznej.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 16 lipca 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-27(1)(e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 14 lipca 2015 r. Dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS w wysyłce elektronicznej VAT-UE(3)(od 2013) zwiększono ilości załączników VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C możliwych do dołączenia z "5" na "20" dla każdego rodzaju.
  Zaktualizowano także schemat wysyłki PCC-3(4)(od 2014) odnośnie wypełnienia poz. 41.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 5 marca 2015 r. Zaktualizowano tablicę wyboru urzędów skarbowych. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.
 • 2 lutego 2015 r. Od dzisiaj uwagi, sugestie, zapytania dotyczące programów IPS można zgłaszać także za pomocą forum. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji.
 • 5 stycznia 2015 r. W programie DRUKI IPS standard dodano możliwość pracy z bazą danych SQLite lub MySQL.
 • 5 stycznia 2015 r. Pojawiła się wersja użytkowa programu DRUKI IPS Profesjonalne. Program działa pod systemami Windows XP i nowszymi.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy Urząd skarbowy: VAT-7K, VAT-7D, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-D, PIT-40, VAP-1, VAP-R, VAP-Z, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A;
 • z grupy Izba i urząd celny: Polecenie przelewu/wpłaty na rachunek organu celnego;
 • z grupy Sądowe: PPF, PPPr;
 • z grupy Różne: Wn EKUZ sw, Wn WKUZ tur, Wn EKUZ cert;Nowości:

 • 25-08-2015 - Nowy: KKZ(1) Kwestionariusz kwalifikacji zawodowych.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 24-08-2015 - Nowy: USNP(3) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 24-08-2015 - Zmiany w OSOK(A5): Zwiększenie pola "adresat".
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 24-08-2015 - Zmiany w OSOK(A4): Zwiększenie pola "adresat".
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2015 - Nowy: ZUS Rp-26(7) Wniosek o świadczenie przedemerytalne.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2015 - Nowy: ZUS Z-10(7) Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy / świadczenie rehabilitacyjne.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2015 - Nowy: ZUS Z-3a(14) Zaświadczenie płatnika składek.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-08-2015 - Nowy: PIT-CFC(1)(e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-08-2015 - Nowy: VAT-28(1)(e-dek) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D.
 • 05-08-2015 - Nowy: VAT-28/A(1) Przyjęcie kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D.
 • 05-08-2015 - Nowy: VAT-28/B(1) Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D.
 • 05-08-2015 - Nowy: VAT-28/C(1) Podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D.
 • 05-08-2015 - Nowy: VAT-28/D(1) Zwrot kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D.
 • 05-08-2015 - Nowy: VAT-7(15)(e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Załączniki VAT-ZD, -ZT i -ZZ są bezpłatne. Dostępny również w Pakiecie VAT.
 • 05-08-2015 - Nowy: VAT-8(6)(e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-08-2015 - Nowy: VAT-9M(4)(e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-08-2015 - Nowy: ZAS-64(1) Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-08-2015 - Nowy: ZUS Z-12(11) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-08-2015 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2012): Przystosowano do współpracy w zestawie z VAT-7(15), VAT-8(6), VAT-9M(4) i PIT-CFC(1).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-08-2015 - Zmiany w VAT-ZD(1)(od 2013): Przystosowano do współpracy w zestawie z VAT-7(15)(e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-08-2015 - Zmiany w VAT-ZT(5)(od 2013): Przystosowano do współpracy w zestawie z VAT-7(15)(e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-08-2015 - Zmiany w VAT-ZZ(5)(od 2013): Przystosowano do współpracy w zestawie z VAT-7(15)(e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 04-08-2015 - Nowy: ZUS-ER-WUG-01(2) Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej / zmiana udziału w wypłacie gwarantowanej / odwołanie poprzedniej dyspozycji.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje ZUS-ER-WUG-01(2) i ZUS-ER-OOU-01(1).
 • 04-08-2015 - Nowy: ZUS Rp-2a(8) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Rp-2 - Dane pełnoletniej osoby ubiegającej się o rentę rodzinną.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 04-08-2015 - Nowy: ZUS Rp-2b(3) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Rp-2 - Dane małoletnich dzieci ubiegających się o rentę rodzinną.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 03-08-2015 - Nowy: TW-2(2)(blok B.5) Załącznik do TW-2, ciąg dalszy poz. 5 w bloku B.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-2(2) i TW-2(2)(blok B.5). Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 03-08-2015 - Nowy: ZUS Kp-1(8) Wniosek o ustalenie kapitału początkowego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 03-08-2015 - Nowy: RD-3(1) Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 03-08-2015 - Zmiany w TW-2(2): Dostosowano do współpracy w zestawie z TW-2(2)(blok B.5).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-2(2) i TW-2(2)(blok B.5). Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 17-07-2015 - Nowy: TW-1(3) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-1 i załączniki oraz TW-1 4-poz. Dostępny również w Pakiecie TYT.


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84
     25 633-12-85
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.plBiuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne