IPS
rss


 

Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

Trwają prace nad nowym programem zawierającym kartoteki.
Druki IPS Pro i Kartoteka Podmiotów z importem danych z programu Biuro Rachunkowe IPS - wersja "beta" jest dostępna do pobrania na blogu Autora.

 • 20 kwietnia 2016 r. Dodano wysyłkę elektroniczną ORD-TK(4)(od 2016 e-dek) i ORD-W1(4)(od 2016 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 19 kwietnia 2016 r. Poprawiono wysyłkę elektroniczną FIN-1(1)(od 2016 e-dek) w przypadku występowania dużych kwot. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
 • 11 kwietnia 2016 r. W Księdze VAT poprawiono generowanie VAT-7K(10). Prosimy o pobranie nowszych instalatorów programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
 • 1 kwietnia 2016 r. Przy próbie wysyłki elektronicznej PIT-36(22)(od 2016 e-dek) z PIT/O, jeśli na PIT/O nie wypełniono sekcji E, poprawiono błąd występujący w postaci zawieszania się programu lub generowania nadmiarowego komunikatu wymagania.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 11 lutego 2016 r. Zaktualizowano Księgę VAT. Prosimy o pobranie nowszych instalatorów programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
 • 2 lutego 2016 r. Pojawiła się w pełni użytkowa wersja programu PITy 2015 zawierająca formularze
  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami.
  Więcej informacji o programie na stronie PITy 2015.
 • 8 stycznia 2016 r. Zaktualizowano skalę podatkową na rok 2016. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy Urząd skarbowy: CIT-8, CIT-8/O, CIT-BR, PIT-CFC, CIT-CFC;
 • z grupy ZUS: ZAS-53, ZUS-RD-OPW-01, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b;Nowości:

 • 24-06-2016 - Nowy: USNP(5) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 24-06-2016 - Nowy: ZAS-34(od 2016.06) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 24-06-2016 - Nowy: ZUS Z-3(16) Zaświadczenie płatnika składek.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 23-06-2016 - Nowy: ZUS-RD-OOF-01 Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-06-2016 - Nowy: ZUS-RD-OOP-01 Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 15-06-2016 - Nowy: CEIDG-1(wer.1.8.1) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1 i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 1.8.
 • 15-06-2016 - Nowy: CEIDG-MW(wer.1.8.1) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1 i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 1.8.
 • 15-06-2016 - Nowy: CEIDG-PN(wer.1.8.1) Udzielone pełnomocnictwa.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1 i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 1.8.
 • 15-06-2016 - Nowy: CEIDG-POPR(wer.1.8.1) Korekty pomyłek we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1 i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 1.8.
 • 15-06-2016 - Nowy: CEIDG-RB(wer.1.8.1) Informacja o rachunkach bankowych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1 i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 1.8.
 • 15-06-2016 - Nowy: CEIDG-RD(wer.1.8.1) Wykonywana działalność gospodarcza.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1 i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 1.8.
 • 15-06-2016 - Nowy: CEIDG-SC(wer.1.8.1) Udział w spółkach cywilnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1 i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 1.8.
 • 10-06-2016 - Nowy: TYU-2(6)(od 2016) Upomnienie - wezwanie do zapłaty należności wg Dz.U.15.2367 - obejmujące nie więcej niż cztery należności pieniężne.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 10-06-2016 - Nowy: RD-2-03 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymywaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 10-06-2016 - Nowy: ZUS-RD-WDZ-01 Wniosek o udzielenie ulgi, zmianę warunków udzielonej ulgi, utrzymanie w mocy udzielonej ulgi lub odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-06-2016 - Nowy: TW-1(4) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-1 i załączniki oraz TW-1 4-poz. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 08-06-2016 - Nowy: TW-1(4)(blok C) Załącznik do TW-1, dodatkowe bloki C.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-1 i załączniki oraz TW-1 4-poz. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 08-06-2016 - Nowy: TW-1(4)(blok E) Załącznik do TW-1, dodatkowe bloki E.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-1 i załączniki oraz TW-1 4-poz. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 08-06-2016 - Nowy: TW-1(4) 4-poz. Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych - obejmujący nie więcej niż cztery należności pieniężne.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-1 i załączniki oraz TW-1 4-poz. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 08-06-2016 - Nowy: TW-2(3) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-2(2) i TW-2(2)(blok B.5). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 08-06-2016 - Nowy: TW-2(3)(blok B.5) Załącznik do TW-2, ciąg dalszy poz. 5 w bloku B.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-2(2) i TW-2(2)(blok B.5). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 08-06-2016 - Nowy: TYU(8)(od 2016) Upomnienie - wezwanie do zapłaty należności wg Dz.U.15.2367 - obejmujący jedną należność pieniężną.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 08-06-2016 - Nowy: ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-06-2016 - Nowy: ZUS-RD-WKE-01 Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-06-2016 - Nowy: CEIDG-1(wer.1.8) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie nie działa w Drukach IPS
 • 02-06-2016 - Nowy: CEIDG-MW(wer.1.8) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie nie działa w Drukach IPS
 • 02-06-2016 - Nowy: CEIDG-PN(wer.1.8) Udzielone pełnomocnictwa.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie nie działa w Drukach IPS
 • 02-06-2016 - Nowy: CEIDG-POPR(wer.1.8) Korekty pomyłek we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie nie działa w Drukach IPS
 • 02-06-2016 - Nowy: CEIDG-RB(wer.1.8) Informacja o rachunkach bankowych.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie nie działa w Drukach IPS
 • 02-06-2016 - Nowy: CEIDG-RD(wer.1.8) Wykonywana działalność gospodarcza.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie nie działa w Drukach IPS
 • 02-06-2016 - Nowy: CEIDG-SC(wer.1.8) Udział w spółkach cywilnych.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie nie działa w Drukach IPS
 • 24-05-2016 - Nowy: Wn EKUZ tur(7)(2016) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.plBiuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne