IPS
rss


PITy 2015 - jest już dostępna w pełni użytkowa wersja programu zawierająca formularze
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami.
Więcej informacji o programie na stronie PITy 2015.

 

Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

Trwają prace nad nowym programem zawierającym kartoteki.
Druki IPS Pro i Kartoteka Podmiotów z importem danych z programu Biuro Rachunkowe IPS - wersja "beta" jest dostępna do pobrania na blogu Autora.

 • 11 lutego 2016 r. Zaktualizowano Księgę VAT. Prosimy o pobranie nowszych instalatorów programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
 • 10 lutego 2016 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-8(23)(od 2016 e-dek) i CIT-D(5)(od 2016 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 8 lutego 2016 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-7(16)(od 2016 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 4 lutego 2016 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-8(7)(od 2016 e-dek), VAT-9M(5)(od 2016 e-dek), VAT-10(5)(od 2016 e-dek), VAT-11(5)(od 2016 e-dek), VAT-12(3)(od 2016 e-dek), VAT-R(12)(od 2016 e-dek), IFT-1/IFT-1R(13)(od 2016 e-dek) i IFT-2/IFT-2R(7)(od 2016 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 2 lutego 2016 r. Pojawiła się w pełni użytkowa wersja programu PITy 2015 zawierająca formularze
  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami.
  Więcej informacji o programie na stronie PITy 2015.
 • 8 stycznia 2016 r. Zaktualizowano skalę podatkową na rok 2016. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy Urząd skarbowy: PIT-CFC, CIT-CFC, CIT-8A, CIT-8B, PCC-2, SD-2, SD-3, SD-3/A, SD-Z2, VAT-7D, VAT-7K, ORD-OG, ORD-OG/A, ORD-U, ORD-W1, ORD-M, ZAS-Z, ZAS-P, ZAS-SC, ZAS-HZ, ZAS-DP, ZAS-DF, ZAS-HZU;
 • z grupy Pracownicze: UOP;
 • z grupy Sądowe: PPF, PPPr, WnKomp;
 • z grupy GUS: GUS H-01/k;
 • z grupy Izba i urząd celny: ASOZ, WnZwZa;Nowości:

 • 11-02-2016 - Nowy: F-03(za 2015) Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 11-02-2016 - Nowy: P-01(za 2015) Sprawozdanie o produkcji za rok 2015.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 11-02-2016 - Nowy: ORD-WS(1)(od 2016) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje ORD-WS(1)(od 2016), ORD-WS/A(1)(od 2016) i ORD-WS/B(1)(od 2016).
 • 11-02-2016 - Nowy: ORD-WS/A(1)(od 2016) Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje ORD-WS(1)(od 2016), ORD-WS/A(1)(od 2016) i ORD-WS/B(1)(od 2016).
 • 11-02-2016 - Nowy: ORD-WS/B(1)(od 2016) Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje ORD-WS(1)(od 2016), ORD-WS/A(1)(od 2016) i ORD-WS/B(1)(od 2016).
 • 11-02-2016 - Nowy: ZAS-S(3)(od 2016) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 10-02-2016 - Nowy: CIT-8(23)(od 2016 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-8 i CIT-8/O. Załącznik CIT-D jest bezpłatny.
 • 10-02-2016 - Nowy: CIT-8/O(10)(od 2016) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-8 i CIT-8/O. Załącznik CIT-D jest bezpłatny.
 • 10-02-2016 - Nowy: CIT-D(5)(od 2016 e-dek) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 10-02-2016 - Zmiany w CIT-ST/A(5a): Dostosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(23)(od 2016 e-dek).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A.
 • 10-02-2016 - Zmiany w CIT-ST zał.(7)(od 2015): Dostosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(23)(od 2016 e-dek).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A.
 • 10-02-2016 - Zmiany w SPR/MT OP(1): Dostosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(23)(od 2016 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-02-2016 - Nowy: VAT-7(16)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Załączniki VAT-ZD, -ZT i -ZZ są bezpłatne. Dostępny również w Pakiecie VAT.
 • 08-02-2016 - Nowy: ZDS (za 2015) Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-02-2016 - Nowy: OPD-1(1)(od 2016) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-02-2016 - Nowy: OPL-1P(1)(od 2016) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-02-2016 - Nowy: OPS-1(1)(od 2016) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-02-2016 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Dostosowano do współpracy w zestawie z VAT-7(16)(od 2016 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-02-2016 - Zmiany w VAT-ZD(1)(od 2013): Dostosowano do współpracy w zestawie z VAT-7(16)(od 2016 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-02-2016 - Zmiany w VAT-ZT(5)(od 2013): Dostosowano do współpracy w zestawie z VAT-7(16)(od 2016 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-02-2016 - Zmiany w VAT-ZZ(5)(od 2013): Dostosowano do współpracy w zestawie z VAT-7(16)(od 2016 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 04-02-2016 - Nowy: PPD-1(1)(od 2016) Pełnomocnictwo do doręczeń.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 04-02-2016 - Nowy: VAT-12(3)(od 2016 e-dek) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 04-02-2016 - Nowy: VAT-8(7)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 04-02-2016 - Nowy: VAT-9M(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 04-02-2016 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy z VAT-8, VAT-9M i VAT-12.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-02-2016 - Nowy: AKC-WG(2)(od 2016) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 02-02-2016 - Nowy: AKC-WW(4)(od 2016) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 02-02-2016 - Zmiany w PIT/ZG(5)(za 2015): Dołączono objaśnienia do formularza.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-01-2016 - Nowy: AKC-4/AKC-4zo(4)(od 2016) Deklaracja dla podatku akcyzowego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
  aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84
     25 633-12-85
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.plBiuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl


Copyright © 1994-2016 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne