IPS
rss


 

Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

Trwają prace nad nowym programem zawierającym kartoteki.
Druki IPS Pro i Kartoteka Podmiotów z importem danych z programu Biuro Rachunkowe IPS - wersja "beta" jest dostępna do pobrania na blogu Autora.

 • 20 kwietnia 2016 r. Dodano wysyłkę elektroniczną ORD-TK(4)(od 2016 e-dek) i ORD-W1(4)(od 2016 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 19 kwietnia 2016 r. Poprawiono wysyłkę elektroniczną FIN-1(1)(od 2016 e-dek) w przypadku występowania dużych kwot. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
 • 11 kwietnia 2016 r. W Księdze VAT poprawiono generowanie VAT-7K(10). Prosimy o pobranie nowszych instalatorów programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
 • 1 kwietnia 2016 r. Przy próbie wysyłki elektronicznej PIT-36(22)(od 2016 e-dek) z PIT/O, jeśli na PIT/O nie wypełniono sekcji E, poprawiono błąd występujący w postaci zawieszania się programu lub generowania nadmiarowego komunikatu wymagania.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 11 lutego 2016 r. Zaktualizowano Księgę VAT. Prosimy o pobranie nowszych instalatorów programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
 • 2 lutego 2016 r. Pojawiła się w pełni użytkowa wersja programu PITy 2015 zawierająca formularze
  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami.
  Więcej informacji o programie na stronie PITy 2015.
 • 8 stycznia 2016 r. Zaktualizowano skalę podatkową na rok 2016. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy Urząd skarbowy:CIT-8, CIT-8/O, CIT-BR, PIT-CFC, CIT-CFC;
 • z grupy Róźne: CEIDG;Nowości:

 • 24-05-2016 - Nowy: Wn EKUZ tur(7)(2016) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 24-05-2016 - Nowy: Wn EKUZ onp(9)(2016) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 24-05-2016 - Nowy: ZUS-ER-WEC-02(2) Wniosek o emeryturę częściową.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 24-05-2016 - Nowy: ZUS-EOP-02 Wniosek o odroczenie terminu płatności składek.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 24-05-2016 - Nowy: ZUS-EUR-02 Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 24-05-2016 - Nowy: ZUS Rp-12(4) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 24-05-2016 - Nowy: ZUS Rp-18(5) Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 24-05-2016 - Nowy: ZUS Rp-1Epom(5) Wniosek o emeryturę pomostową.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 24-05-2016 - Nowy: ZUS Rp-1R(6) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 17-05-2016 - Nowy: PWN(od 2016) Protokół dotyczący zaliczenia wierzytelności nieściągalnej w koszty uzyskania przychodu.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: BZKUMR(od 2016) Oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: OCPUW(od 2016) Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do korzystania z urlopu wychowawczego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: OUSP(od 2016) Oświadczenie o utrzymaniu stosunku pracy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: RZUM(od 2016) Wniosek w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: URZWP(od 2016) Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: UZL(od 2016) Umowa zlecenia.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje UZL(od 2016), UZLO(od 2016) i UZLR(4).
 • 16-05-2016 - Nowy: UZLO(od 2016) Umowa zlecenia - oświadczenie zleceniobiorcy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje UZL(od 2016), UZLO(od 2016) i UZLR(4).
 • 16-05-2016 - Nowy: WRUR(od 2016) Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: WUMOD(od 2016) Wniosek o urlop macierzyński dla pracownika - ojca dziecka.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: WUR1(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: WUR2(od 2016)Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: WUR3(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski w części.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: WURojc(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski dla pracownika - ojca dziecka.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: WURPP(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski - po przerwie.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: WUUM(od 2016) Wniosek o urlop macierzyński przed porodem.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: WUUO(od 2016) Wniosek o urlop ojcowski.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 16-05-2016 - Nowy: WUUW(od 2016) Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-05-2016 - Nowy: ZAS-54 Wniosek o zasiłek macierzyński.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-05-2016 - Nowy: ZAS-DF(3)(od 2016) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-04-2016 - Nowy: ORD-M(3)(od 2016) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 29-04-2016 - Nowy: ZAS-DP(3)(od 2016) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-04-2016 - Nowy: ZAS-HZU(1)(od 2016) Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zestawem skarbowym.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-04-2016 - Nowy: INF-O-PP(od 2016) (ZUS-RD-FPI-02) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.plBiuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne