IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

Trwają prace nad nowym programem zawierającym kartoteki. Więcej informacji na blogu Autora.

 • 11 września 2015 r. Zaktualizowano schemat wysyłki elektronicznej VAT-27(1)(e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 9 września 2015 r. Zaktualizowano schemat wysyłki elektronicznej VAT-7(15)(e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 7 września 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-7D(6)(e-dek) i VAT-7K(9)(e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 26 sierpnia 2015 r. Zaktualizowano Księgę VAT. Prosimy o pobranie instalatora programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
 • 5 sierpnia 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-7(15)(e-dek), VAT-8(6)(e-dek), VAT-9M(4)(e-dek), VAT-28(1)(e-dek) i PIT-CFC(1)(e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 5 marca 2015 r. Zaktualizowano tablicę wyboru urzędów skarbowych. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.
 • 2 lutego 2015 r. Od dzisiaj uwagi, sugestie, zapytania dotyczące programów IPS można zgłaszać także za pomocą forum. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji.
 • 5 stycznia 2015 r. W programie DRUKI IPS standard dodano możliwość pracy z bazą danych SQLite lub MySQL.
 • 5 stycznia 2015 r. Pojawiła się wersja użytkowa programu DRUKI IPS Profesjonalne. Program działa pod systemami Windows XP i nowszymi.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy Urząd skarbowy: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-D, PIT-40, VAP-1, VAP-R, VAP-Z, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A;
 • z grupy Agencje Rolne: FPZ_F1;
 • z grupy Sądowe: Wykaz inwentarza;
 • z grupy ZUS: ZUS-ER-ZOW-01 Zawiadomienie o wypadku;



Nowości:

 • 13-10-2015 - Nowy: ICPW(1x2)(2015) Polecenie przelewu/wpłaty na rachunek organu celnego - 2 odc..
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Dostępny również w Pakiecie Przelewy.
 • 13-10-2015 - Nowy: Wn EKUZ onp(8)(2015) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wyjeżdżających w związku z pracą, nauką, studiami lub poszukiwaniem pracy przez bezrobotnych oraz dla pracowników konsularnych i dyplomatycznych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-10-2015 - Nowy: Wn-U-A(2015) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-10-2015 - Nowy: Wn-U-G(2015) Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-10-2015 - Nowy: BILANS-OPP(od 2015) Bilans dla organizacji pożytku publicznego (jednostki mikro) wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-10-2015 - Nowy: RZS-OPP(od 2014) Rachunek zysków i strat dla organizacji pożytku publicznego (jednostki mikro nieprowadzące działalności gospodarczej) wg Dz.U.14.1100 (dowolne nazewnictwo kolumn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje RZS-OPP(od 2014) i RZS-OPP-dz(od 2014).
 • 05-10-2015 - Nowy: RZS-OPP-dz(od 2014) Rachunek zysków i strat dla organizacji pożytku publicznego (jednostki mikro prowadzące działalność gospodarczą) wg Dz.U.14.1100 (dowolne nazewnictwo kolumn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje RZS-OPP(od 2014) i RZS-OPP-dz(od 2014).
 • 30-09-2015 - Nowy: BILANS-M(od 2015) Bilans dla jednostek mikro wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 30-09-2015 - Nowy: BILANS-MA(od 2015) Bilans dla jednostek małych wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 30-09-2015 - Nowy: RZSK-MA(od 2015) Rachunek zysków i strat dla jednostek małych - wariant kalkulacyjny wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje RZSK-MA(od 2015) i RZSP-MA(od 2015).
 • 30-09-2015 - Nowy: RZSP-MA(od 2015) Rachunek zysków i strat dla jednostek małych - wariant porównawczy wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje RZSK-MA(od 2015) i RZSP-MA(od 2015).
 • 29-09-2015 - Nowy: BILANS-1(od 2015) Bilans przedsiębiorstwa wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-09-2015 - Nowy: RPPB(od 2015) Rachunek przepływów pieniężnych - metoda bezpośrednia wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje RPPB(od 2015) i RPPP(od 2015).
 • 29-09-2015 - Nowy: RPPP(od 2015) Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumnn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje RPPB(od 2015) i RPPP(od 2015).
 • 29-09-2015 - Nowy: RZSP-2(od 2015) Rachunek zysków i strat jednostek z wył. banków i ubezpieczycieli - wariant porównawczy wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje RZSP-2(od 2015) i RZSK-2(od 2015).
 • 29-09-2015 - Nowy: RZSK-2(od 2015) Rachunek zysków i strat jednostek z wył. banków i ubezpieczycieli - wariant kalkulacyjny wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje RZSP-2(od 2015) i RZSK-2(od 2015).
 • 29-09-2015 - Nowy: ZZKW(od 2015) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 10-09-2015 - Nowy: OUNP-4(1) Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie


Twoje zakupy:
Koszyk 



Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84
     25 633-12-85
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl



Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne