b
IPS
rss

 Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla nowszych systemów Windows:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 32 i 64 bitowych.
Dla starszych systemów Windows:
Windows 98, Windows 2000, Windows XP oraz Windows 7 32-bitowego.

Program DRUKI IPS Profesjonalne jest już dostępny.
Więcej informacji na blogu autora

W programach Formularze IPS i Biuro IPS posiadamy możliwość wysłania drogą elektroniczną: VAT-7(14), VAT-7D(5), VAT-7K(8), VAT-UE(3), PIT-11(20) z załącznikami, PIT-4R(4), PIT-8C(6), VAT-UEK(3), CIT-8(21) z załącznikami CIT-8/O(8) i CIT-D(3), CIT-10Z(1), IFT-2/IFT-2R(5).

 

 • 20 czerwca 2014 r. Utworzono nową grupę 17. Izba i urząd celny, do której przeniesiono formularze akcyzowe i celne. W celu poprawnego wyświetlania zawartości grup w naszych programach należy zaktualizować moduły formularzy lub pobrać instalatory programów ze wszystkimi modułami: instalator Formularzy i Biura Rachunkowego IPS, instalator Druków IPS Ex .
 • 24 lutego 2014 r. "Ministerstwo Finansów informuje, że dla dokumentów elektronicznych składanych do systemu e-Deklaracje w okresie 13-16 stycznia 2014 r. mogły wystąpić problemy z poprawną weryfikacją wystawionego UPO. Podjęte działania pozwoliły na usunięcie problemu.
  W związku z tym prosimy użytkowników o ponowne pobranie UPO dla dokumentów przedłożonych w okresie 13-16.01.2014 roku, prawidłowo zweryfikowanych i przyjętych do dalszego przetwarzania w systemie e-Deklaracje (otrzymały status 200)."
  Informacja źródłowa
 • 14 lutego 2014 r. Dodano wysyłkę elektroniczną formularza PIT-8C(6) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
 • 7 luty 2014 r. Usunięto problem uniemożliwiający wysłanie danych do e-Deklaracji. Prosimy o aktualizację programów: PITy 2013, e-Poczta Podatkowa, oraz e-Formularze IPS
 • Więcej nowości

  `
 • 31 stycznia 2014 r. zaktualizowano tablicę wyboru urzędów skarbowych. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.
 • 30 styczeń 2014 r. Dodano wysyłkę elektroniczną formularza PIT-4R(4) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
 • 28 styczeń 2014 r. W naszej ofercie pojawił się nowy program e-Poczta Podatkowa umożliwiający wysyłanie i zarządzanie danymi dla e-Deklaracji. Więcej informacji.
 • 8 stycznia 2014 r. W związku z wejściem Łotwy do strefy euro, zaktualizowano tablicę wyboru walut. Prosimy o pobranie modułów formularzy, w których występuje w/w tablica wyboru.
 • 7 stycznia 2014 r. Zaktualizowano skalę podatkową na rok 2014. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.
 • 12 grudnia 2013 r. Poprawiono zaznaczenie właściwych kwadratów na wydrukach uzyskanych bezpośrednio z głównego okna programu DrukFormIPS. Prosimy o pobranie pliku instalacyjnego.
 • 30 października 2013 r. Dodano wysyłkę elektroniczną PIT-11(20) z załącznikami. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
 • 21 października 2013 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-8(21) z załącznikami CIT-8/O(8) i CIT-D(3), CIT-10Z(1), IFT-2/IFT-2R(5), VAT-7D z załącznikami. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
 • 9 października 2013 r. Udostępniono nową wersję modułu do wysyłki elektronicznej dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS. Aktualizacja związana jest ze zmianami dokonanymi przez Ministerstwo Finansów w dniach 5-6 października. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
 • 14 sierpnia 2013 r. Dodano w programie Druki IPS standard możliwość importu danych z aplikacji Druki IPS Ex.
 • 10 sierpnia 2013 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-UE(3) i VAT-UEK(3) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS. Prosimy o pobranie modułu e-Formularze IPS.
 • 2 lipca 2013 r. Pojawiła się wersja finalna programu DRUKI IPS standard. Program działa pod systemami Windows XP i nowszymi.
 • 5 czerwca 2013 r. Pojawiła się wersja finalna programu DRUKI IPS mini. Program działa pod systemami Windows XP i nowszymi.
 • 24 maja 2013 r. Przeniesiono z grupy "Różne" całą podgrupę "faktury i rachunki" do grupy "Finansowo - księgowe". Ponadto do grupy "Finansowo - księgowe" przesunięto również KPiR, KPiR-R, ER1 i SIN. W celu poprawnego wyświetlania zawartości grup w naszych programach należy zaktualizować moduły formularzy lub pobrać instalatory programów ze wszystkimi modułami: instalator Formularzy i Biura Rachunkowego IPS, instalator Druków IPS Ex .
 • 17 maja 2013 r. Zaktualizowano Księgę VAT, współdziałającą z programem Biuro Rachunkowe IPS. Prosimy o pobranie pliku instalacyjnego.
 • 16 maja 2013 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-7(14) i VAT-7K(8) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS. Prosimy o pobranie modułu e-Formularze IPS.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy ZUS: ZUS Rp-2a, ZUS Rp-26, ZUS Rp-1a, ZUS Rp-26, ZUS Rp-18, ZUS Rp-12, ZUS-ER-WPG-01, ZUS-ER-WPS-01, ZUS-ER-WWS-01;
 • z grupy Różne: INF-O-P-dM;
 • z grupy Sądowe: KRS-W1. KRS-W2;Nowości:

 • 27-11-2014 - Nowy: RG-OF(1) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Załącznik RG-RD jest bezpłatny.
 • 27-11-2014 - Nowy: RG-RD(2014) Wykonywana działalność. Załącznik do Wniosku RG-OP lub RG-OF.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 27-11-2014 - Nowy: ZUS Rp-1Epom(4) Wniosek o emeryturę pomostową.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-11-2014 - Nowy: RG-OP(1) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Załączniki RG-RD i RG-SC są bezpłatne.
 • 25-11-2014 - Nowy: RG-SC(2014) Informacje o wspólnikach spółki cywilnej. Załącznik do wniosku RG-OP.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-11-2014 - Nowy: ZUS-ER-OMR-01(1) Oświadczenie małżonka (wdowy/wdowca) ubiegającego się o rentę rodzinną.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-11-2014 - Nowy: ZUS-ER-OPR-01(1) Oświadczenie pełnoletniego dziecka ubiegającego się o rentę rodzinną.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-11-2014 - Nowy: ZUS-ER-ORR-01(1) Oświadczenie rodzica osoby zmarłej ubiegającej się o rentę rodzinną.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-11-2014 - Nowy: ZUS Rp-2(8) Wniosek o rentę rodzinną.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Załączniki ZUS Rp-2a, ZUS Rp-2b, ZUS-ER-OMR-01, ZUS-ER-OPR-01 i ZUS-ER-ORR-01 są bezpłatne.
 • 25-11-2014 - Nowy: ZUS Rp-2b(2) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Rp-2(8) - Dane małoletnich dzieci ubiegających się o rentę rodzinną.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-11-2014 - Nowy: ZUS Rw-73(8) Oświadczenie o osiąganiu przychodu.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-11-2014 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2012): Przystosowano do współpracy w zestawie z PIT-40(19).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-11-2014 - Zmiany w PIT-40(19)(od 2013): Przystosowano do współpracy w zestawie z PIT-R(16).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
  aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-11-2014 - Zmiany w PIT-R(16)(od 2013): Przystosowano do współpracy w zestawie z PIT-40(19).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-11-2014 - Zmiany w VAT-7(14): Uzupełniono o przenoszenie danych z ORD-ZU.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Załączniki VAT-ZD, -ZT i -ZZ są bezpłatne. Dostępny również w Pakiecie VAT.
 • 25-11-2014 - Zmiany w VAT-7K(8): Uzupełniono o przenoszenie danych z ORD-ZU.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Załączniki VAT-ZD, -ZT i -ZZ są bezpłatne. Dostępny również w Pakiecie VAT.
 • 12-11-2014 - Nowy: ZUS Rp-1E(4) Wniosek o emeryturę.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-11-2014 - Nowy: ZUS Rp-1R(5) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-11-2014 - Nowy: ZSN(1) Zawiadomienie o dokonanym spisie z natury.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 30-10-2014 - Nowy: ZUS Rp-6(6) Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje ZUS Rp-6(6) i ZUS Rp-6Z(2).
 • 30-10-2014 - Nowy: ZUS Rp-6Z(2) Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje ZUS Rp-6(6) i ZUS Rp-6Z(2).
 • 30-10-2014 - Zmiany w IFT-1/IFT-1R(10)(od 2013): Przystosowano do współpracy w zestawie z ORD-ZU.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 30-10-2014 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2012): Przystosowano do współpracy w zestawie z IFT-1/IFT-1/R(10) oraz uzupełniono przenoszenie danych podatnika z części C SD-3(5).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 30-10-2014 - Zmiany w SD-3(5): Uzupełniono przenoszenie danych podatnika z części C do ORD-ZU.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje SD-3 i SD-3/A.
 • 27-10-2014 - Nowy: SD-Z2(5) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84
     25 633-12-85
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.plBiuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
Skontaktuj się z nami przez
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl


Copyright © 1994-2014 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne