IPS
rss


PITy 2015 - jest już dostępna w pełni użytkowa wersja programu zawierająca formularze
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami.
Więcej informacji o programie na stronie PITy 2015.

 

Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

Trwają prace nad nowym programem zawierającym kartoteki.
Druki IPS Pro i Kartoteka Podmiotów z importem danych z programu Biuro Rachunkowe IPS - wersja "beta" jest dostępna do pobrania na blogu Autora.

 • 20 kwietnia 2016 r. Dodano wysyłkę elektroniczną ORD-TK(4)(od 2016 e-dek) i ORD-W1(4)(od 2016 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 19 kwietnia 2016 r. Poprawiono wysyłkę elektroniczną FIN-1(1)(od 2016 e-dek) w przypadku występowania dużych kwot. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
 • 11 kwietnia 2016 r. W Księdze VAT poprawiono generowanie VAT-7K(10). Prosimy o pobranie nowszych instalatorów programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
 • 1 kwietnia 2016 r. Przy próbie wysyłki elektronicznej PIT-36(22)(od 2016 e-dek) z PIT/O, jeśli na PIT/O nie wypełniono sekcji E, poprawiono błąd występujący w postaci zawieszania się programu lub generowania nadmiarowego komunikatu wymagania.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 11 lutego 2016 r. Zaktualizowano Księgę VAT. Prosimy o pobranie nowszych instalatorów programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
 • 2 lutego 2016 r. Pojawiła się w pełni użytkowa wersja programu PITy 2015 zawierająca formularze
  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami.
  Więcej informacji o programie na stronie PITy 2015.
 • 8 stycznia 2016 r. Zaktualizowano skalę podatkową na rok 2016. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy Urząd skarbowy: PIT-CFC, CIT-CFC;
 • z grupy Pracownicze: urlopy związane z rodzicielstwem;Nowości:

 • 05-05-2016 - Nowy: ZAS-DF(3)(od 2016) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-04-2016 - Nowy: ORD-M(3)(od 2016) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 29-04-2016 - Nowy: ZAS-DP(3)(od 2016) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-04-2016 - Nowy: ZAS-HZU(1)(od 2016) Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zestawem skarbowym.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-04-2016 - Nowy: INF-O-PP(od 2016) (ZUS-RD-FPI-02) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-04-2016 - Nowy: KPiR(5)(od 2016) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-04-2016 - Nowy: KPiR-R(2)(od 2016) Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-04-2016 - Nowy: ZAS-HZ(1)(od 2016) Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-04-2016 - Nowy: ZAS-P(3)(od 2016) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-04-2016 - Nowy: ZAS-SC(1)(od 2016) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 20-04-2016 - Nowy: ORD-TK cz.D(4)(od 2016) Załącznik do ORD-TK, dane dotyczące umowy (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 20-04-2016 - Nowy: ORD-W1(4)(od 2016 e-dek) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)(e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 20-04-2016 - Nowy: ZAS-34(od 2016) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 20-04-2016 - Zmiany w ORD-TK(4)(od 2016 e-dek): Dostosowano do współpracy z ORD-TK cz.D(4)(od 2016).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 20-04-2016 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Dostosowano do współpracy z ORD-W1(4)(od 2016 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 20-04-2016 - Zmiany w ORD-ZU1(1)(od 2013): Dostosowano do współpracy z ORD-TK(4)(od 2016 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 20-04-2016 - Zmiany w PIT-39(7)(za 2015 e-dek): Dodano komunikat pilnujący wyskości dochodu zwolnionego w poz. 25.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 492,00 zł Do koszyka
  aktualizacja: 246,00 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Cena obejmuje PIT-28 + PIT16A + PIT-36 + PIT-36L + PIT-37 + PIT-38 + PIT-39 + załączniki.
 • 15-04-2016 - Zmiany w PIT-36(22)(za 2015 e-dek): Usunięto nadmiarowy komunikat o błędzie w poz. 194.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 492,00 zł Do koszyka
  aktualizacja: 246,00 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Cena obejmuje PIT-28 + PIT16A + PIT-36 + PIT-36L + PIT-37 + PIT-38 + PIT-39 + załączniki.
 • 15-04-2016 - Nowy: KW-ZAD(7) Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 15-04-2016 - Nowy: F-01/I-01(2016 wer. 2) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - kwartalne w 2016 r..
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Cena obejmuje F-01/I-01 + F-01/I-01gr. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.plBiuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne